วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

ศรัทธา มุ่งมั่น สียสละ

27 พ.ย. 2018
139

 

31 ปี สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ยึดมั่นความดีงาม ความรัก สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ มีน้ำใจ เทิดทูนสถาบัน

“คุณตั๋น” จิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยปีที่31 ที่สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนลาดปลาเค้า

สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรวมกลุ่มแม่บ้านที่มีความศรัทธาความมุ่งมั่น ความเสียสละ

และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ มีปณิธานอันแน่วแน่ในการปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างของความดีงาม ทั้งด้านความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ความมีน้ำใจ และการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นหัวใจและองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในภารกิจทั้งปวงของสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

ตลอดระยะเวลา 31ปี ที่ทำงานช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การส่งเสริมให้รวมกลุ่มครอบครัวทหารในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยให้เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

การฝึกอาชีพให้กับครอบครัวของทหารและเจ้าหน้าที่ที่สังกัดในกองบัญชาการกองทัพไทย โดยสนับสนุนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัว และการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับความเดือนร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม

สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จะสืบสาน และถ่ายทอดเจตนารมณ์ของสมาคมจากรุ่นสู่รุ่น
เพื่อเป็นมรดกและผลงานอันล้ำค่าที่สมาชิกทุกคนต่างตระหนักดีในการดำเนินภารกิจต่างๆ ด้วยความสำนึก
ในหน้าที่ของการเป็นผู้ให้ในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงและ
ประโยชน์ทั้งต่อกองทัพ สังคม และประเทศชาติ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพและประชาชนตลอดไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

 

error: Content is protected !!