วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

กลาโหม ดิจิตัล

 

“บิ๊กป้อม” สั่งปรับโฉม “กลาโหม ดิจิตัล” ปฏิรูปการบริหารจัดการกองทัพ สู่การเป็น “รัฐบาลดิจิทัล” นะทหาร ใช้ ดิจิตัล ช่วย งานบริการด้านสัสดี กำลังสำรอง บริการทางการแพทย์

พลโทคงชีพ ตันตระวานิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ในการประชุมสภากลาโหม ที่มีพลเอกประวิตร เป็นประธาน ได้สั่งการให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เดินหน้า นโยบาย รัฐบาล ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐ สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ภาครัฐสามารถตอบสนองประชาชนทุกภาคส่วน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ในส่วนงานบริการประชาชน นั้น ต้องให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยให้มากขึ้น เช่น งานบริการด้านสัสดี ด้านกำลังสำรอง การบริการทางการแพทย์ และอื่นๆ

โดยให้เตรียมพร้อมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนากำลังคน และการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย เพื่อให้พร้อมเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

error: Content is protected !!