วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“ผบ.สูงสุด” ภูมิใจ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ทำสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ช่วยผู้ป่วย มอบให้โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

26 พ.ย. 2018
524

 

บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

โดยมีแพทย์หญิง สุชาดา ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นแทนผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป

โดยอุปกรณ์ที่ได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในวันนี้ ประกอบด้วย เตียงผู้ป่วยกายภาพบำบัด เตียงผู้ป่วยโรคไต เครื่องยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เครื่องยกผู้ป่วยกายภาพบำบัด เครื่องช่วยพยุงผู้ป่วยฝึกเดิน และรถขนของไฟฟ้า ซึ่งล้วนแต่เป็นผลงานทางการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนช่างฝีมือทหารฯ ทั้งสิ้น

กองทัพได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในทักษะวิชาชีพ และเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นกำลังหลักที่สำคัญในสายวิชาชีพทั้งของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม และตลาดแรงงานไทยในอนาคต

error: Content is protected !!