วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

“ร.10” ทรงแนะ บิ๊กทหาร-จนท.ระดับสูง และฝ่ายความมั่นคง “ประชาชน” สำคัญที่สุด

25 พ.ย. 2018
388

 

“บิ๊กป้อม-ผบ.เหล่าทัพ”นำ 1,071 นักศึกษา วปอ. วิทยาลัยเสธ.และวิทยาลัย การทัพ ทหาร ข้าราชการ จนท.ระดับสูง เข้าเฝ้าฯ

ทรงชี้”การที่ประเทศชาติจะมั่นคง อยู่ได้นั้นสำคัญที่สุดอยู่ที่ ประชาชน จะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นปรกติสุข ปราศจากภยันตรายและความเดือดร้อน ยากเข็ญต่างๆ”….แนะ ตั้งตัวตั้งใจให้เที่ยงตรง หนักแน่น อยู่ในความถูกต้อง และความสุจริต บริสุทธ์ิใจ ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่การงาน เพื่อ ความเจริญวัฒนา และความก้าวหน้าผาสุกให้บังเกิดแก่ประชาชนถ้วนหน้า”

“บิ๊กป้อม” พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม พร้อม ปลัดกลาโหม ผบ.ทหารสูงสุด และ ผบ.เหล่าทัพ นำ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ วิทยาเสนาธิการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ รวม 1,071 นาย ณ ศาลา ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราโชวาท ความว่า. …..”การรักษาความมั่นคงของประเทศนั้น เป็นภารกิจที่กว้างขวาง ลึกซึ้ง มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับ งานบ้านเมืองทุกส่วน
ทางราชการ จึงจัดให้ ผู้บริหารระดับสูง ต่างๆของ หน่วยงานต่างๆ ทั้ง ทหารและพลเรือน เข้ามารับการอบรมพิเศษ ในสถาบันการศึกษาการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติ เพื่อให้มีความเจนจัดรอบรู้ในสรรพวิทยาการอันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงและในกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

การศึกษาอบรมนอกจากจะทำให้ ทุกคนมีความรู้ความสามารถพิเศษ เพิ่มพูนขึ้นแล้ว ยังจะทำให้ทุกคนได้เล็งเห็นโดยถ่องแท้อีกว่า การที่ประเทศชาติจะมั่นคง อยู่ได้นั้นสำคัญที่สุดอยู่ที่ประชาชน จะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นปรกติสุข ปราศจากภยันตรายและความเดือดร้อน ยากเข็ญต่างๆ
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องตั้งตัวตั้งใจให้เที่ยงตรง หนักแน่น อยู่ในความถูกต้อง และความสุจริต บริสุทธ์ิใจ ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานของตน โดยเต็มกำลังความสามารถและสติปัญญาเพื่อสร้างสรรค์ ประโยชน์คือ ความเจริญวัฒนา และความก้าวหน้าผาสุกให้บังเกิดแก่ประชาชนถ้วนหน้า ก็จะเท่ากับเป็นการปกป้อง และธำรงค์รักษาความมั่นคงของชาติ และราชอาณาจักรไว้อย่างดีที่สุด”

:ข่าวราชสำนัก24พย.2561

error: Content is protected !!