วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

โน้มตัว…. เข้าหา ประชาชน!!

23 พ.ย. 2018
148

 

“องคมนตรี เจี๊ยบ” อดีต ผบ.ทบ.ผู้อ่อนน้อม เข้าหาประชาชน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ บิ๊กเจี๊ยบ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเลย ทั้งที่ อำเภอนาแห้ว อำเภอด่านซ้าย และอำเภอภูเรือ

พร้อม เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย

error: Content is protected !!