วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

สู่ความเป็นทหารอาชีพ…!!!

23 พ.ย. 2018
222

 

กรมยุทธการทหารบก เผยหลักสูตร การพัฒนาความพร้อมรบของกองทัพบก ด้านการศึกษาทางทหารผ่านกระบวนการศึกษาเฉพาะทางและการฝึกเป็นบุคคล อันนำไปสู่ความเป็นทหารอาชีพ หาอ่านได้ใน….ข่าวทหารบกฉบับวันที่ 28 พ.ย.2561

error: Content is protected !!