วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

นายพลทัพฟ้า เปิดงาน ลอยกระทง ปลอดแอลกอฮอล์ ชลบุรี

 

“บิ๊ก (โปร) หลวย”พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้ช่วย หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสธนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา
กองทัพอากาศ เปิดงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ที่ อุทยานฤาษี จังหวัดชลบุรี

แถมงานนี้ ..เป็น เขตปลอดแอลกอฮอล์ด้วย

โดยมี คุณวธัญดี พันธ์ศรีมังกร
ประธานอุทยานฤาษี จังหวัดชลบุรี
และ ธันฐกรณ์ พันธ์ศรีมังกร ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ แต่งกายย้อนยุคอนุรักษ์ประเพณีไทย

error: Content is protected !!