วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

ทร.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำวันลอยกระทง

กองทัพเรือจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ ณ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางกอกน้อย กทม. เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน และนักท่องเที่ยว ระหว่างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า-สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน, พื้นที่ระหว่างท่าเรือบางนา–อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และพื้นที่ระหว่าง โรงเรียนนายเรือ–อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ 22 พ.ย.61 เวลา 17.00น. ถึง 23 พ.ย.61 เวลา 08.00น. หมายเลขโทรศัพท์สำหรับแจ้งเหตุ 0 2412 6963 และ 0 2475 3093 – 4 หรือสายด่วน 1696

error: Content is protected !!