จิตอาสา904”ฝึก บรรเทาสาธารณภัย

21 พ.ย. 2018
371

“จิตอาสา904”ฝึก บรรเทาสาธารณภัย ที่ ศูนย์ฝึกฯ นทพ. รับมือตึกถล่ม ทั้งกลางวัน-กลางคืน , การส่งข้ามลำน้ำ, การวางสะพานเครื่องหนุนมั่น

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรจิตอาสา904 “หลักสูตรหลักประจำ”รุ่นที่ 2/61 จำนวน 98 คน(ชุดที่ 1)​ศึกษาดูงาน และฝึกด้านการบรรเทาสาธารณภัย ที่ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา( ศฝภ.นทพ.)ฉะเชิงเทรา

ฟัง การบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน,การแสดงยุทโธปกรณ์หน่วยบรรเทาสาธารณภัย สนภ.1 นทพ.,

การฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารถล่ม, การฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการส่งข้ามลำน้ำ, การสาธิตการวางสะพานเครื่องหนุนมั่น และการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารถล่มเวลากลางคืน

error: Content is protected !!