วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

“Smart Soldiers Strong Army”  ร.29 พร้อม ทุกภารกิจ

20 พ.ย. 2018
310

 

ร.29 ตรวจสภาพความพร้อมรบ ครั้งใหญ่ ทดสอบความพร้อมของอาวุธยุทโธปกรณ์ สภาพการใช้งานของเครื่องสนาม

“ผู้การกอล์ฟ” ผบ.ร.29 สั่งการให้ กรมทหารราบที่ 29 (ร.29) และ หน่วยขึ้นตรง(นขต.)ร.29 ทำการตรวจสภาพความพร้อมรบและเดินทางไกล อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมของอาวุธยุทโธปกรณ์ สภาพการใช้งานของเครื่องสนามและเป็นการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือติดต่อสื่อสารของหน่วย

และ ทำการฝึกการยิงปืนด้วยกระสุนจริงในสนามยิงปืน 1,000 นิ้วของหน่วยเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและสร้างความคุ้นเคยในการใช้อาวุธประจำกายให้แก่กำลังพลของ ร.29 ที่ ค่ายสุรสีห์ กาญจนบุรี

ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับ Motto ที่ว่า “Smart Soldiers Strong Army” เพราะ” ร.29 พร้อมทุกภารกิจ “

ตามนโยบายและข้อสั่งการของ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ในการเสริมสร้างสภาพความพร้อมรบของกำลังพลและหน่วยทหารของกองทัพบก

error: Content is protected !!