วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“นายกฯลุงตู่” จำได้มั้ย “ลูกรัก” ใครเอ่ย??

20 พ.ย. 2018
93

ผู้พันโอม พันโท อัครพัฒน์ เทพณรงค์ ผบ.ร.29 พัน1 “อดีต ทส.นายกฯบิ๊กตู่”ร่วม ทดสอบความพร้อมรบของหน่วย ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ “ผู้การกอล์ฟ” ผบ.ร.29 สั่งการให้ กรมทหารราบที่ 29 (ร.29) และ นขต.ร.29 ทำการตรวจสภาพความพร้อมรบและเดินทางไกล อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมของอาวุธยุทโธปกรณ์ สภาพการใช้งานของเครื่องสนามและเป็นการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือติดต่อสื่อสารของหน่วย

และ ทำการฝึกการยิงปืนด้วยกระสุนจริงในสนามยิงปืน 1,000 นิ้วของหน่วยเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและสร้างความคุ้นเคยในการใช้อาวุธประจำกายให้แก่กำลังพลของ ร.29

ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับ Motto ที่ว่า “Smart Soldiers Strong Army” เพราะ” ร.29 พร้อมทุกภารกิจ “

ตามนโยบายและข้อสั่งการของ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ในการเสริมสร้างสภาพความพร้อมรบของกำลังพลและหน่วยทหารของกองทัพบก

error: Content is protected !!