วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

“ผบ.ทร.” ยก บทเรียน เสียกรุงฯ เตือนใจคนไทย อย่าแตกสามัคคี

 

“บิ๊กลือ” พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. ไม่ห่วงกังวล ข่าวสารข้อมูลบิดเบือน ในโซเชี่ยลฯในช่วงเลือกตั้ง เพราะ เชื่อว่าประชาชน มีความคิดของตนเอง แยกถูกผิดได้ แม้ใครจะบอกว่า โลกโซเชียลฯ ชักจูงคนไปในทางที่ไม่ดี แต่ผมมองอีกด้านหนึ่ง ในเมื่อโลกโซเชียลฯกว้างไกล สติปัญญาของคน ก็ต้องกว้างไกล ตามไปด้วย …ชี้ เมื่อใดที่ประเทศแตกความสามัคคี มักจะเสียกรุงฯ ทุกครั้ง เรามีบทเรียนจากอดีต เราอย่าแตกความสามัคคี ต้องมีความสามัคคีกัน เราก็จะก้าวหน้าไปได้ด้วยดี”

error: Content is protected !!