วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

“ผบ.กองเรือลำน้ำ” ร่วม กรมเจ้าท่า ล่องเรือ และตรวจสอบ โป๊ะ ท่าเรือ

“ผบ.กองเรือลำน้ำ” ร่วม กรมเจ้าท่า ล่องเรือ และตรวจสอบ โป๊ะ ท่าเรือ เพื่อความปลอดภัย รองรับ ประชาชน ลอยกระทง 22พย.นี้ /ตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง” ดูแล ตลอดวันตลอดคืน ยันเช้า รับนโยบาย “บิ๊กลือ”

แต่งตัว ตามระเบียบ การรักษาความปลอดภัย ชูชีพ เมื่อลงเรือ เป๊ะ !! ผู้การวิน พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ ในฐานะ “ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง “และคณะฝ่ายอำนวยการ กองเรือลำน้ำ พร้อมด้วยนายสุระศักดิ์ ฐานวิเศษ และนายกิตติ ดีดา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน กรมเจ้าท่า ตรวจความพร้อม ความปลอดภัย ของท่าเรือและโป๊ะต่างๆ

ซึ่งเป็นบริเวณที่คาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมลอยกระทงเป็นจำนวนมาก เช่น ท่าเรือสะพานพระราม8 ท่าเรือสะพานปิ่นเกล้า ท่าเรือ Icon Siam ท่าเรือสะพานสาทร และท่าเรือ Asiatique

พร้อมจัดป้ายบอกน้ำหนักบรรทุก ไฟแสงสว่าง พวงชูชีพ รวมถึงความแข็งแรงของท่าเรือและโป๊ะ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย สั่งการของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ

error: Content is protected !!