วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

6 อดีต ผบ.ทร.ร่วมงาน 112 ปี วันกองทัพเรือ

20 พ.ย. 2018
1082

“บิ๊กน้อย-บิ๊กช้าง-บิ๊กอุ๊-บิ๊กติ๊ด-บิ๊กหรุ่น-บิ๊กณะ” พร้อมหน้า

บิ๊กน้อย พลเรือเอก สุวัชชัย เกษมศุข บิ๊กช้าง พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา. บิ๊กอุ๊ พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์. บิ๊กติ๊ด พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ บิ๊กหรุ่น พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ และ บิ๊กณะ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ อดีต ผบ.ทร. ร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวัน กองทัพเรือ 112 ปี ที่ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม โดยมี บิ๊กลือ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. เป็นประธาน

error: Content is protected !!