วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

ทหาร ยุคนี้ ต้อง เป๊ะ!! ตลอดเวลา

20 พ.ย. 2018
442

ทหาร ยุคนี้ ต้อง เป๊ะ!! ตลอดเวลา
ต้องยืนตรง นิ้วเรียงชิด ติดกันตลอด เวลา
และมี 6 ท่า ต้องห้าม

บางท่า ที่คิดว่า สุภาพแล้ว …ก็ยังเป็นท่าต้องห้าม เช่น ท่ากุมมือประสาน.

กอดอก ไขว่ห้าง ท้าวสะเอว ล้วงกระเป๋า เอามือไขว้หลัง

ล้วนเป็น ท่าต้องห้าม !!

error: Content is protected !!