วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“ผบ. เจอร์รี่” ตรวจความพร้อม หน่วยบรรเทาสาธารณภัย นทพ.ภาค5 โคราช..”เสธ.ชวน” จัดเต็ม นับ!!

20 พ.ย. 2018
699

 

บิ๊กเจอร์รี่ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาภาค 5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

โดยมี เสธ.ชวน พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ ต้อนรับ ที่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ได้ รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๒, ตรวจเยี่ยมห้องติดตามสถานการณ์, เยี่ยมชมนิทรรศการของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51-56 และสำนักงานพัฒนาภาค 5 และตรวจเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 5 พร้องทั้งตรวจสภาพแวดล้อมภายในหน่วยด้วย

error: Content is protected !!