วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

ADMM Warm up

 

“บิ๊กแช” นั่งหัวโต๊ะ ถก”คณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัย”เตรียมความพร้อม ประชุม รมว.กลาโหมอาเซียนADMM / ย้ำ เป็นเจ้าภาพที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำประเทศสมาชิก ที่จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุม

บิ๊กแช พลเอกวิชัย แชจอหอ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของ “คณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัย” สำหรับ การประชุม รมว.กห.อาเซียน (ADMM) และการประชุม รมว.กห.อาเซียนกับรมว.กห.ประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus) ในปี2562 ที่ กลาโหมไทยจะเป็นเจ้าภาพ

ที่ห้องประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมาน)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการหารือถึงขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ทั้งสถานที่จัดงานและการจราจร เพื่อเตรียมความพร้อมในฐานะเจ้าภาพที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำประเทศสมาชิกที่จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เป็นประธานในการจัดงาน ซึ่งจะส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศสมาชิก ทั้ง 10 ประเทศ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในมิติต่างๆร่วมกัน เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค

error: Content is protected !!