วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

“แม่ทัพเดฟ” เปิดใจแนวทาง ดับไฟใต้ 

17 พ.ย. 2018
107

รายการ “คืนคุณให้แผ่นดิน”ททบ.5 ชี้ยาเสพติด เป็นทุกข์ของชาวบ้าน เราถือเป็นภารกิจสำคัญ

“บิ๊กเดฟ” พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ ผอ.รมน.ภาค4ทอดพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ วัดโมลีนิมิตร อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

พระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นี้ เพื่อลดช่องว่าง และลดความน้อยเนื้อต่ำใจของประชาชนไทยพุทธ และพระสงฆ์ในพื้นที่ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

และทำให้ประชาชนไทยพุทธ และพระสงฆ์ในพื้นที่ มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ทั้งร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกันช่วยเหลือ สานสัมพันธ์สร้างความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืนในพื้นที่

รวมทั้ง สร้างจิตสำนึกในการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้กับประชาชนในพื้นที่ กลับมาหวงแหน ศาสนสถาน วัด สำนักสงฆ์ และพระสงฆ์ ให้เกิดความเป็นปึกแผ่น

และก่อให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกหน่วยงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่

หลังจากนั้น แม่ทัพเดฟ ให้สัมภาษณ์รายการ “คืนคุณให้แผ่นดิน”ททบ.5 ครั้งแรก โดยมี สุรีย์พร ดวงทอง และ ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง เป็นพิธีกร

โดย แม่ทัพเดฟ เน้นว่า ยาเสพติด เป็นทุกข์ของชาวบ้าน เราถือเป็นภารกิจสำคัญ

โดยจะออกอากาศวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561เวลา 18.00 น. หลังเคารพธงชาติ

error: Content is protected !!