วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

กฐิน จปร.30

17 พ.ย. 2018
633

 

“บิ๊กอ้น”พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ประธานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่30 และ บิ๊กเจอร์รี่ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี นทพ. ประจำปี 2561 เพื่อสมทบทุนแก่ วัดลั่นทม มียอดเงินทำบุญ1,051,930 บาท

และ ร่วมกันเปิดผ้าแพรคลุมป้ายซุ้มประตูวัดลั่นทม

พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาภาค 1 รวมทั้งสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ยังได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้บริการทางทันตกรรม และตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตาแก่ประชาชน

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยพัฒนาการเลื่อนที่ 11-16 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยให้บริการตรวจเช็คและซ่อมจักรยานยนต์แก่ประชาชนในพื้นที่

อีกทั้งสำนักงานพัฒนาภาค 1ให้การสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด และอาหารที่ผลิตจากรถครัวสนามของหน่วยฯ และยังมีการแจกจ่ายพันธุ์ปลานำ้จืด แก่ให้กับประชาชนที่ พร้อมทั้งมีการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนโดยประสานงานร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ว่า “ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของเรา” ณ วัดลั่นทม ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

error: Content is protected !!