วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

“ปลัดฯณัฐ” ขึ้นเหนือ เยี่ยม “ศูนย์ฯปิโตรเลียมภาคเหนือ

“ปลัดฯณัฐ” ขึ้นเหนือ เยี่ยม “ศูนย์ฯปิโตรเลียมภาคเหนือ” พบปะกำลังพล
เชียงใหม่-เชียงราย

พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ลงพื้นที่ จ.เชียงราย และเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศพปน.พท.ศอพท.)

เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วย

รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยพบปะให้โอวาทและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กำลังพล

จากนั้นจะทำพิธีเปิดการเจาะหลุมเจาะน้ำมันดิบ ตรวจเยี่ยมโรงกลั่นน้ำมันและเยี่ยมชมอาคารพิพิธพลังงาน

และ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร ที่จังหวัดเชียงใหม่

error: Content is protected !!