วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

ปลด “สุคิริน”

16 พ.ย. 2018
378

 

“บิ๊กป้อม”นำถก “คณะกรรมการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน”ปลด อ.สุคิริน นราธิวาส ออกจาก การใช้ พรก.ฉุกเฉิน และให้ใช้พรบความมั่นคง แทน หลังผ่านเกณฑ์ประเมิน ของ กอ.รมน./พร้อมอนุมัติขยายเวลาใช้ พรก.ฉุกเฉิน ต่ออีก3 เดือน ใน 3จ.ชายแดนใต้

พลเอกวัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ( สมช.) กล่าวว่าในการประชุม “คณะกรรมการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน”ที่มี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมเป็นประธาน ได้พิจารณาและอนุมัติให้ปรับลด อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสออกจากการเป็นพื้นที่ที่มีความร้ายแรง ใช้ พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 เพราะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จากการประเมินของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)ตามตัวชี้วัดของแผนและขั้นตอนการปรับลดพื้นที่แล้ว

โดยให้มาใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 2551 แทน

ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลสถานการณ์ความมั่นคงและเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ของประเทศ และจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

นอกจากนี้ยังขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไปอีก3 เดือนตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มีนาคม 2562 โดยถือเป็นการขยายระยะเวลาเป็นครั้งที่ 54

error: Content is protected !!