วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

คำชมจาก ผบ.ทบ.

16 พ.ย. 2018
96

 

“บิ๊กแดง” พอใจ Open House เปิดหน่วย ให้พ่อแม่มาส่ง มาเห็น”ทหารใหม่” ชี้ตอบรับดี ชื่นชม หน่วย มีความตื่นตัว เอาใจใส่ และเตรียมการดูแลทหารใหม่เป็นอย่างดี แนะใช้ สื่อสารทางสังคมออนไลน์ ทำให้ครอบครัวได้เห็นถึงพัฒนาการและเกิดความเชื่อมั่นในการฝึก / ย้ำ ผบ.หน่วย ดูแล พลทหาร ให้ดี

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุม หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่าพลเอก อภิรัชต์
กล่าวถึงนโยบายการเปิดค่ายให้ครอบครัวทหารใหม่ เข้าเยี่ยมชม ซึ่งได้รับการตอบรับ ที่ดีจากครอบครัวทหารใหม่และประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ เกิดจากหน่วยทหารมีความตื่นตัว เอาใจใส่ และเตรียมการดูแลทหารใหม่เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะขณะนี้มีการเปิดช่องทางสื่อสารทางสังคมออนไลน์ ทำให้ครอบครัวได้เห็นถึงพัฒนาการและเกิดความเชื่อมั่นในการฝึก

พร้อมย้ำให้ ผู้บังคับหน่วยได้พัฒนาระบบการดูแลคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการและกำลังพลในระดับต่างๆ ให้มีความหลากหลายและต่อเนื่องด้วย

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล 1,001 ทุน ที่สอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

และมอบใบประกาศให้กับหน่วยทหารที่มีผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

รวมถึงหน่วยของกองทัพบก
ซึ่งได้รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน “รางวัลเลิศรัฐ”ประจำปี ๒๕๖๑ ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ และศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ​
//////

error: Content is protected !!