วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ตบรางวัล !

16 พ.ย. 2018
111

 

รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ-รพ.ค่ายวชิราวุธ-ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รางวัล”เลิศรัฐ” จาก “บิ๊กแดง”/พร้อมมอบ รางวัล การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครัว/
มอบทุน ให้ลูกทหาร 1,001 ทุน

“บิ๊กแดง” พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุม หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล 1,001 ทุน ที่สอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

และมอบใบประกาศให้กับหน่วยทหารที่มีผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

รวมถึงหน่วยของกองทัพบก
ซึ่งได้รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน “รางวัลเลิศรัฐ”ประจำปี2561 ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ และศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้

error: Content is protected !!