วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

จัดใหญ่ วันเกิด “กองเรือยกพลขึ้นบก”

 

รำลึก 251ปี สมเด็จพระเจ้าตากสิน “สมุททานุภาพกู้ชาติ”….. ยก 6 พย. วัน ยกพลขึ้นบก โจมตีค่ายโพธิ์สามต้น เป็นวันสถาปนา


บิ๊กกบ พลเรือเอกนพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และ อดีตผู้บังคับบัญชาของ กองเรือยกพลขึ้นบก(กยพ.กร.) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

บิ๊กโป๋ พลเรือตรีชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ (ผบ.กยพ.กร.) ทำพิธีบวงสรวง สดุดีพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงมีต่อประเทศไทย

ซึ่งวีรกรรมในการกู้ชาติด้วยสุมททานุภาพของพระองค์ท่านนับเป็นต้นแบบการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกอีกด้วย

ทั้งนี้ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพล ด้วย

ทั้งนี้ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบ จนทำให้มีเกียรติประวัติและผลงานเป็นจำนวนมากเช่น การเข้าร่วมในสงครามต่าง ๆ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ การปราบปรามโจรสลัด และการฝึกร่วมผสมกับนานาชาติ จนได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชามาทุกยุคสมัย

โดยกำหนดวิสัยทัศน์ของกองเรือในการเป็น “กำลังรบทางเรือที่มีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ยุทธบริการ และสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล”

เมื่อ 251 ปีที่แล้ว ในปีพุทธศักราช 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงนำกำลังทางเรือ กว่า 100 ลำ ไพร่พล 4,000 คน ยาตราทัพทางทะเลจากจังหวัดจันทบุรีมาเข้าปากแม่น้ำเจ้าพระยา ไปทำการยกพลขึ้นบกและโจมตีค่ายโพธิ์สามต้น อันเป็นค่ายบัญชาการรบของพม่า สามารถยึดค่ายโพธิ์สามต้น ได้ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2310 และกอบกู้เอกราชได้สำเร็จ

จากวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงยกกองทัพเรือไปโจมตีข้าศึกจากทางทะเลดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกที่มีความสำคัญยิ่ง

กองทัพเรือจึงได้อนุมัติให้วันที่ 6 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!