วันจันทร์, 2 สิงหาคม 2564

“ผบ.ทร.”จะเลือกเอง

 

“บิ๊กลือ” นั่ง ปธ.กก.คัดเลือกโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกในพื้นที่EEC เอง พร้อมคณะกรรมการกลางอิสระจากกรมบัญชีกลาง 1 มีนาคม 2562 / เชิญชวน “เอกชน”ร่วมลงทุน 16-29 พย.


“บิ๊กเหมียว”พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองทัพเรือได้ประกาศเชิญชวนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก

โดยกองทัพเรือได้กำหนดเวลาการขายเอกสาร การคัดเลือกเอกชน 16- 29 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และ 13.00 น. ถึง 15.00 น. ที่ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ผู้สนใจยื่นข้อเสนอ สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการขายเอกสารการคัดเลือกเอกชนฯ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 4847 หรือ 0 2875 4847 หรือ 0 2465 7838 Email:utp-ppp@navy.mi.th

ทั้งนี้ กองทัพเรือจะเปิดให้มีการรับซองข้อเสนอ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. และปิดการรับซองข้อเสนอ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย ซึ่งคำนวณโดย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

โดยให้ยื่นข้อเสนอ ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ซึ่งเมื่อพ้นวันและเวลาดังกล่าว กองทัพเรือจะไม่รับซองเอกสารข้อเสนอ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

โดยการเปิดซองของผู้ยื่นข้อเสนอจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โดย พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก พร้อมคณะกรรมการกลางอิสระจากกรมบัญชีกลาง จะเข้าร่วมในการเปิดซอง เพื่อเป็นหลักประกันถึงความโปร่งใสของโครงการและความเชื่อมั่นของผู้ร่วมลงทุนในครั้งนี้

error: Content is protected !!