วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

“บิ๊กนัย” ผบ.นสศ.จัดเต็ม! 

14 พ.ย. 2018
439

“บิ๊กนัย” ผบ.นสศ.จัดเต็ม!
ต้อนรับ วปอ.-วิทยาลัย เสธ.ทหาร-วิทยาลัยการทัพ

พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 และ หลักสูตรต่างๆ ของกองทัพบก และกองทัพอากาศ อีก 6 สถาบัน ประกอบด้วย หลักสูตรเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 64 หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 63 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 64 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 119

และ คณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 10 รวมถึงคณะนายทหารจากมิตรประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศปากีสถาน เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน กว่า 1,400 คน เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการทหารของกองทัพบก ที่ สนามกองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี

โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กล่าวให้การต้อนรับ และร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับจังหวัดลพบุรี และภารกิจของหน่วยทหารในพื้นที่ให้คณะได้รับฟัง

มีการสาธิต การปฏิบัติการทางทหารของหน่วยรบพิเศษ อาทิ การกระโดดร่มรูปแบบต่างๆ ทั้งทางยุทธวิธี และทางการกีฬา , การใช้สื่อการแสดงเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี และเทิดทูนสถาบัน ของวงดนตรีกองทัพบก โดยกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา , การดำรงชีพในป่า รวมถึง การปฏิบัติการรบพิเศษ ทั้งทางอากาศ ภาคพื้นดิน

และการปฏิบัติการทางน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นเขี้ยวเล็บ ที่สำคัญยิ่งของหน่วยรบพิเศษแห่งกองทัพไทย ซึ่งได้รับความสนใจและเป็นที่ชื่นชอบของคณะเป็นอย่างมาก

หลังจากนั้นำคณะเดินทางไป ชมการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ และการสาธิตการยิงปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน พร้อมทั้งชมการสาธิตอากาศยานที่ใช้ในกองทัพบก โดยศูนย์การบินทหารบก

error: Content is protected !!