วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

The River of Rattanakosin.

14 พ.ย. 2018
130

 

กองทัพไทย จัดประกวดหนังสั้น เรื่อง “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”สะท้อน พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ในการจัดการบริหารน้ำ ชิงโล่รางวัลพระราชทาน “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”

พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหารเปิดงานและการแถลงข่าวโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเรื่อง “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”ที่ ห้องชมวังอาคารราชนาวิกสภาหลังใหม่ กองทัพเรือ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเรื่อง “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อเป็นการถวายพระราชสดุดี การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ การเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ในการจัดการบริหารน้ำ

รวมทั้งการสร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ซึ่ง “น้ำ” เป็นทรัพยากรหนึ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงสนพระทัย และให้ความสำคัญในด้านการอนุรักษ์ การพัฒนา และการดูแลรักษา ตามที่ได้ปรากฏอย่างเด่นชัด จากการทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ต่างๆ การมีกระแสพระราชดำรัส และการพระราชทานพระบรมราโชบายในเรื่องเกี่ยวกับ “น้ำ”

โดยมีพระราชประสงค์ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรปวงชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง “น้ำ” ยังเป็นเรื่องราวอีกบทหนึ่งที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยมาอย่างช้านานซึ่งสามารถพบเห็นได้จากขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาติ ล้วนเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างคนกับสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตทั้งในทางตรงและทางอ้อม

การประกวดฯ ในครั้งนี้ แนวความคิดหลัก คือ “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เป็นการจัดทำภาพยนตร์สั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป

โดยการส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทีม จำนวนไม่เกิน 2 เรื่อง ซึ่งความยาวไม่เกิน 7นาที

กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ทาง E-mail: theriverofrattanakosin@gmail.com ทั้งนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์.com และเฟซบุ๊ก “กองบัญชาการกองทัพไทย (Royal Thai Armed Forces)”

error: Content is protected !!