วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

“2 ผบ.ทหารสูงสุด” ไทย-สิงคโปร์ ถก ความร่วมมือทางทหาร-ลาดตระเวนร่วม /“บิ๊กกบ”เยือนสิงคโปร์

14 พ.ย. 2018
246

 

“บิ๊กกบ”พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ เพื่อแนะนำตัวภายหลังเข้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสิงคโปร์13-15 พฤศจิกายน2561

ได้เข้าพบ Dr. Ng Eng Hen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์

และLt.Gen. Melvyn Ong Su Kiat
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ การแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านความมั่นคง การฝึก การศึกษา ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมถึงความร่วมมือในการลาดตระเวนร่วมทางทะเล และการลาดตระเวนร่วมทางอากาศในช่องแคบมะละกา ระหว่างกองทัพไทย สิงคโปร์ และมิตรประเทศในอาเซียน ทำให้เกิดความมั่นคงและช่วยสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

error: Content is protected !!