วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“แม่ทัพภาค4” ลั่น คืนความสุขให้กับพี่น้องชายแดนใต้ ให้เร็วที่สุด เร่งปราบยาเสพติดให้หมด ควบคู่ บำบัดผู้เสพ

14 พ.ย. 2018
101

 

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระบบการบำบัดรักษา” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ตำรวจส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในขั้นปฏิบัติการ การควบคุมพื้นที่และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบที่ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ได้ชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้กลไกของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด

ซึ่ง กองกำลังตำรวจแต่ละจังหวัดชี้แจงสถานการณ์ของยาเสพติดและแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย และแนวทางการดำเนินการในกระบวนการบำบัดรักษาจาก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

ส่วนด้านศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอได้ชี้แจงข้อขัดข้องในการดำเนินการ ให้กับแม่ทัพภาคที่ 4 ได้รับทราบ

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมมือกันดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้อาจประสบกับปัญหาและข้อบกพร่องบางประการก็ต้องมีการแก้ไขกันต่อไป เพื่อปรับแผนปฏิบัติการให้นำไปสู่การดำเนินการให้สำเร็จเพื่อกวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นไป และคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วที่สุด

error: Content is protected !!