วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

“Sharing the Sky Safely”

 

“ผบ.ทอ.”เปิดประชุมวิชาการ “เวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ” ICASM 2018

“บิ๊กต่าย” พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เปิดการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ (66th International Congress of Aviation and Space Medicine 2018 : ICASM 2018) ที่โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน กรุงเทพฯ

โดยมี แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจด้านเวชศาสตร์การบินและอวกาศ270 คน จาก37ประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุม

โดยในปีนี้จัดการประชุมภายใต้หัวข้อ “Sharing the Sky Safely” หรือ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การบินที่ปลอดภัย”

ซึ่งภายในงานจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์การบิน ในรูปแบบการบรรยาย การเสวนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ

นอกจากนี้ ยังได้เชิญแพทย์สาขาต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในภารกิจกู้ภัยที่ถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและเรียนรู้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมกับเจ้าหน้าที่หลากหลายสาขาอีกด้วย

โดยในปีนี้สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งที่ 2 ต่อจากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปีที่ผ่านมา

การจัดการประชุมในครั้งนี้ กองทัพอากาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับองค์ความรู้ใหม่ด้านเวชศาสตร์การบินและอวกาศที่ก้าวหน้า ทันสมัย อีกทั้งยังได้ขยายเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางด้านการบินให้มากยิ่งขึ้น

error: Content is protected !!