วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“แม้ไม่ใช่ หน่วยรบ หรือ เหล่ารบ แต่ต้องรบได้อย่างหน่วยทหารราบ ทั้งยามศึก และยามสงบ “

 

“ปลัดกลาโหม” ปลุกจิตวิญญาณทหารกลาโหม ให้ “กองพันทหารสารวัตร กห.” ฝึกหลักสูตรหน่วยทหารทรหด 1 เดือน ที่ พล.ร.9 และมาตรวจการฝึกภาคสนาม ด้วยตนเอง

ด้วยเพราะเคยเป็น ผบ.หน่วยรบ โดยเฉพาะ เป็น อดีตผบ.พล.ร.9 …. “บิ๊กณัฐ” พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม

และการฝึกหน่วย กองพันทหารสารวัตรสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พัน.สห.สป.) ในหลักสูตรหน่วยทหารทรหด 1 เดือน ได้ลงพื้นที่ชมการฝึกการปฏิบัติทางยุทธวิธีด้วยกระสุนจริง

และให้โอวาทแก่กำลังพลผู้ร่วมการฝึก ที่ สนามฝึก พล.ร.9(ร.19พัน2) ซึ่งในการฝึกครั้งนี้ นอกจากระเบียบการฝึกที่จะได้รับแล้ว ยังเน้นการเพิ่มขีดความสามารถ ทั้งร่างกายและจิตใจของกำลังพล เพื่อสร้างจิตวิญญาณความเป็นทหาร อันได้แก่ ชาติ เกียรติ วินัย กล้าหาญ อดทน

และเพิ่อ ให้กำลังพลสามารถปฏิบัติการรบได้อย่างหน่วยทหารราบ ทั้งยามศึกและยามสงบ

รวมทั้งดำรงชีพอยู่บนพื้นฐานของความเป็นผู้มีหน้าที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเทศชาติ และ ประชาชนต่อไป

ในโอกาส ที่ ลงพื้นที่. กาญจนบุรีเพื่อเป็นประธานการประชุม ระดมความคิดเห็น “หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สัญจร” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อรับฟังการบรรยายภารกิจและ แนวความคิดในการพัฒนาหน่วย อันได้แก่ แนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะกำลังพล การสร้างสนามฝึกเพื่อพัฒนากำลังรบ เพื่อตอบ

สนองภัยคุกคามในปัจจุบัน

error: Content is protected !!