วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

อัญเชิญ พระบรมรูป “พระเจ้าตากฯ” ออกจาก พระราชวังเดิม กลับนย.สัตหีบ..

อัญเชิญ พระบรมรูป “พระเจ้าตากฯ” ออกจาก พระราชวังเดิม กลับนย.สัตหีบ.. ”ผบ.กร.”ขอบคุณทุกฝ่าย ร่วมใจจัดงาน “250ปี กู้ชาติฯ” เรียบร้อย และ สมพระเกียรติ

บิ๊กกบ พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในฐานะประธานกรรมการจัดโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรี สู่อยุธยา” ร่วมพิธีอัญเชิญ พระบรมรูป “พระเจ้าตากสินฯ” ออกจาก พระราชวังเดิม กองทัพเรือ กลับ พิพิธภัณฑ์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินสัตหีบ ชลบุรี

บิ๊กกบ ยังได้ขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องของ ทร.ทุกท่าน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ” 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรี สู่ อยุธยา”ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ ทร.

error: Content is protected !!