วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

โมบาย รับร้องทุกข์

11 พ.ย. 2018
163

 

“บิ๊กแดง” สั่ง กกล.รส. ชุด”รับเรื่องราวร้องทุกข์เคลื่อนที่ “ เข้าหาประชาชน รับฟังปัญหา ทุกข์ชาวบ้าน ถึง หมู่บ้าน/ “ผู้การกอล์ฟ” นำทีม กกล.รส. ร.29 ลงพื้นที่ เขตลาดกระบัง รับรับเรื่องราวร้องทุกข์ ถึงหน้าบ้าน

จากที่ บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ./ผบ.กกล.รส. สั่งการผ่าน บิ๊กบี้ พลโทณรงค์พันธุ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาค1/ผบ.กกล.รส.ทภ.1 เเละ บิ๊กหลอด พลตรีฐกัด หลอดศิริ ผบ.พล.ร.9 /ผบ.บก.ควบคุมที่ 3

ให้ กกล.รส.ในเเต่ละพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับ ผอ.เขต, ผกก. เเละจิตอาสา ในการพบปะพี่น้องประชาชน โดยจัด”ชุดรับเรื่องราวร้องทุกข์เคลื่อนที่ “ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหา บรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน

ผู้การกอล์ฟ พันเอกสราวุธ ไชยสิทธิ์. ผบ.ร.29/ บก.ควบคุมที่ 33 ได้นำทีม ลงพื้นที่เขตลาดกระบัง กทม.ได้สอบถามเเละสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นเเนวทางในดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

error: Content is protected !!