วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

“แม่ทัพ4”ร่วม ดำนำ กับ พี่น้อง ไทยพุทธ-มุสลิม ปัตตานี รณรงค์ “ลงแขก ปักดำข้าว” และ สร้างความรัก ความสามัคคี

09 พ.ย. 2018
328

“แม่ทัพเดฟ” พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 /ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วม กิจกรรม งานวันรณรงค์ “ลงแขก ปักดำข้าว” และร่วมดำนา กับชาวบ้าน ทั้งไทยพุทธ-มุสลิม

ที่ แปลงนาบ้านป่าศรี ม.3 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอำเภอยะหริ่ง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเกษตรกร ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณี เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี มุ่งสร้างสันติสุขในพื้นที่ โดยใช้ข้าวสายพันธุ์ “หอมประทุม”ในการลงแขกปักดำ

และเป็นการสืบสานตาม พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เมื่อปี 2536 ที่ว่า
“ ข้าวต้องปลูก เพราะอีก 20 ปี ประชากร 80 ล้านคน ข้าวจะไม่พอ ถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆ ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไร ประชาชนคนไทยไม่ยอม คนจะต้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทย จะสู้ข้าวต่างประเทศไม่ได้ เราก็ต้องปลูก”

error: Content is protected !!