วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“ต.ช.ด.” ย่อมาจาก “ตำรวจตระเวนชายแดน”

09 พ.ย. 2018
1310

“ผบ.สูงสุด” เยี่ยม ตชด. ที่ขึ้นควบคุมทางยุทธการ ตามแผนป้องกันชายแดนของ ทบ.-ทร. /เตรียมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ ดูแลชายแดน/ ร่วมปราบปรามสกัดกั้นยาเสพติด ย้ำต้องหยุด อย่าให้เคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศได้/ชมรร.ตชด.ช่วย มีความรู้ และความเข้าใจในความเป็นชาติไทย/
ขอเป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธาของประชาชน

“บิ๊กกบ”พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) อย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

โดยมี พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ต้อนรับ

พลเอก พรพิพัฒน์ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ ได้ชมเชยการสนับสนุนงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ห่างไกล

รวมทั้ง รร.ตชด.ที่ส่งเสริมให้มีการศึกษาและมีความรู้ และความเข้าใจในความเป็นชาติไทย เพื่อตอบสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยกองบัญชาการกองทัพไทยจะได้สั่งการให้ “หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา”เข้าประสานงานในการสนับสนุนตามการร้องขอต่อไป

ในด้านการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน ซึ่งจะต้องดำรงความต่อเนื่องในการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับฝ่ายทหารในการจัดกำลังขึ้นควบคุมทางยุทธการ ตามแผนป้องกันชายแดนของ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ เป็นประจำทุกปี

รวมทั้งการเตรียมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ. เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดน

โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะต้องหยุด อย่าให้เคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศให้ได้ จะต้องปรับวิธีการปฏิบัติเพื่อเสริมความมั่นคงของประเทศ

และเชื่อมั่นว่า กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จะสามารถปฏิบัติภารกิจและแก้ไขปัญหาของชาติให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน

error: Content is protected !!