วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

นี่แหละ…มุ่งมั่น ..มั่นคง..มั่นใจ สไตล์ “กระต่ายบิน”

แม้จะเดินเลย.. เพื่อมุ่งหน้าขึ้น ตึก”แปดแฉก”เพื่อเตรียมทำงานต่อ แล้ว….แต่สงสารน้องๆนักข่าวสายทหาร มาทำข่าว กันตั้งไกล..
“บิ๊กต่าย” พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน. ผบ.ทอ. เลยหันหลังกลับ ยิ้ม แล้วเดินมาหา เข้าดงนักข่าว อย่างมุ่งมั่น -มั่นคง และมั่นใจ เพื่อให้สัมภาษณ์

แต่ขอเฉพาะเ รื่องงานของกองทัพอากาศ การช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมที่บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์….ไม่มีเรื่องการเมือง

นี่ล่ะ เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ของ บิ๊กต่าย เป๊!!… “มุ่งมั่น” สานต่องานเดิม อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบNetwork centric operations ซึ่งกองทัพอากาศเป็นเหล่าทัพแรก ที่ริเริ่มนำแนวคิดนี้มาใช้และได้พัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นNetwork centric operations centric AirForce และเป็น One of the best AirForce in Asean

นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้กำลังพลดำรงอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการดูแลสวัสดิการของกำลังพลและครอบครัวอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความ”มั่นคง”ในการเป็นทหารอาชีพอย่างภาคภูมิ และสมเกียรติ

ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้”มั่นใจ”ว่ากองทัพอากาศมีความพร้อมในการป้องกันราชอาณาจักรและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ”

สมดังฉายาที่ว่า ”กระต่ายบิน”Flying Rabbit

error: Content is protected !!