วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

“นายพวก”

08 พ.ย. 2018
562

ฤดูกาล ฝึกทหารใหม่ 10 สัปดาห์ ครูฝึก ติดเครื่องหมาย “นายพวก”

พลตรี ปราโมทย์ นาคจันทึก ผบ.มทบ.210 เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด2/2561 พร้อมประดับเครื่องหมาย”นายพวก”ให้กับครูฝึกทหารใหม่

ที่ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.210 นครพนม โดยมีทหารใหม่ เข้ากองประจำการในปีนี้ จำนวน 123 นาย และมีระยะเวลาในการฝึกฯ จำนวน 10 สัปดาห์

จากนั้นจะเป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่ อีก 1 สัปดาห์ จึงจะสำเร็จการฝึกบุคคล ตามที่กองทัพบกกำหนด

error: Content is protected !!