วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

กองทัพเรือร่วมกับกรุงเทพฯมหานครเตรียมจัดการแสดงแสง สี เสียงและสื่อผสม “สมุททานุภาพกู้ชาติ”  ที่พระราชวังเดิม และป้อมวิไชยประสิทธิ์  ในเสาร์ที่ 10 พ.ย.และวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พ.ย.จะเป็นรอบประชาชน โดยได้มีการเตรียมงานได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ และซักซ้อมของนักแสดงอย่างคึกคักช่วงคำคืนที่ผ่านมา ซึ่งการ แสดง แสงสีเสียง ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 25 ต.ค. – 11 พ.ย.61

 

error: Content is protected !!