วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

มทภ.4 กระชับสัมพันธ์สื่อฯ

08 พ.ย. 2018
113

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4ในฐานะผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่ จชต. เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นตามแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การขยายผลในการประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม 1 บก.กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ จชต. เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ มทภ.4 ได้ชี้แจงกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องรีบแก้ไข จำเป็นต้องได้รับแรงสนับสนุนจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชนที่จะเป็นพลังสำคัญในการแก้ปัญหา

error: Content is protected !!