วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

จริงจัง เอาจริง!!

แม้จะไม่ใช่หน่วยกำลังรบ…. แต่ “บิ๊กณัฐ”พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม ก็ให้ความสำคัญกับ การดูแลกำลังพล ทั้งเรื่อง ระเบียบวินัย ท่าทาง และ การดูแลคุณภาพชีวิต ทหาร และโดยเฉพาะ ทหารใหม่ ผลัด2 ที่เพื่งเข้าประจำการ เมื่อ1 พย. ที่ผ่านมา

พลเอกณัฐ จึง ออกตรวจการฝึกของ กองพันสารวัตรทหารสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม (พัน สห.สป. ) พื้นที่ กลาโหม ศรีสมาน

โดย พลเอกณัฐ ได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ ในทุกรายละเอียด และกำชับ มิให้มีการลงโทษ นอกระเบียบ เพราะกำลังพลทุกคนถือเป็นบุคลากรอันมีค่า ที่ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

ดูหน้าตา บิ๊กณัฐ ซะก่อนว่า. จริงจัง แค่ไหน!!

error: Content is protected !!