วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

กฐิน มวลชน

07 พ.ย. 2018
163

“ผบ.สูงสุด”ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดสร้อยทอง

“บิ๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกองบัญชาการกองทัพไทย 
ที่ วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อที่เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เดิมชื่อวัดซ่อนทอง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔ โดยลูกหลานของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษา (แพ บุนนาค) ปัจจุบันเป็นวัดที่มีสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขนาดใหญ่ มีการเรียนการสอนถึงระดับเปรียญธรรม 9 ประโยค โดยมี พระธรรมปริยัติโสภณ เป็นเจ้าอาวาส 
พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็กนักเรียนด้วย

error: Content is protected !!