วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

ตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9 อยู่อย่างพอเพียง!!!

06 พ.ย. 2018
248

พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง(ศปร.) ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยมี พล.อ.นครา สุขประเสริฐ ผอ.ศปร.ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบการดำเนินงานที่สำคัญและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย และได้เยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งแสดงถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ หลักการทรงงาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นมาอย่างมากมาย เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วทุกภาคพื้นในแผ่นดินไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ ภายนอกอาคารนิทรรศการฯ ยังมีการจัดแสดงกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่กว่า 2 ไร่ อาทิ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่มีการเกื้อกูลกัน ทำให้เกษตรมีความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ ซึ่งแสดงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีสืบทอดพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9

error: Content is protected !!