วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

“ขอให้สบายใจได้ อยู่ในมือผมแล้ว ผมดูแลเขาเหมือนน้อง”…

04 พ.ย. 2018
828

5 นาที….. เยี่ยมค่าย กองพันทหารปืนใหญ่ ที่31 รักษาพระองค์….”ผู้พัน” พาดูหน่วย และดู สิ่งที่”ทหารใหม่” จะต้องฝึก ต้องเจอ และ ที่กินอยู่ หลับนอน

“ผู้พันแม็ก”พ.ท.ณัฏฐานันธ์ ปรีชาภัฏสกุล ผบ.ป.1 พัน.31 รอ. Open House เปิด กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 กรมทหารปืนใหญ่ที่1 รักษาพระองค์ จ.ลพบุรี ให้กับ ญาติทหารใหม่เข้ามาชม การฝึก ทหารใหม่ ชมอาคารสถานที่ โรงนอน ห้องน้ำ และ โรงเลี้ยง

โดย. “ผู้พันแม็ก” ที่เป็นนายทหารที่มีอัธยาศัยดี อยู่แล้ว ได้บรรยายสรุป และนำเดินชมสถานที่ด้วยตนเอง พร้อมตอบข้อซักถาม ตลอดจน แจ้งให้ญาติทหารใหม่ทราบถึงสิทธิต่างๆ ที่ทหารใหม่จะได้รับตามระเบียบของกองทัพบก

ทั้งนี้ได้มีการโชว์เครื่องแบบต่างๆ เพื่อให้ ญาติของทหารใหม่ได้ภาคภูมิใจ ว่า ลูกหลานจะได้แต่งเครื่องแบบเหล่านี้ และเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์

งานนี้ “ผู้พันแม็ก” เลี้ยงอาหารให้กับญาติทหารใหม่ และ ทหารใหม่ เพื่อให้ญาติได้รับประทานอาหารร่วมกับทหารใหม่ในโรงเลี้ยง ป.1 พัน.31 รอ.อีกด้วย

เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และ สบายใจ อีกทั้งยังมีความมั่นใจ และ เชื่อมั่นในการดูแล ของ ผู้บังคับหน่วยและ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.1 พัน.31 รอ.

error: Content is protected !!