วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

แม่ทัพภาค2 “เดินสาย สุรินทร์ ร้อยเอ็ด สกลนคร พบทหารใหม่

02 พ.ย. 2018
184

“แม่ทัพภาค2 “เดินสาย สุรินทร์ ร้อยเอ็ด สกลนคร พบทหารใหม่ หวังแปรสภาพ จากบุคคลพลเรือนเป็น”ทหารอาชีพ” มีระเบียบวินัย ความกล้าหาญ รู้รัก สามัคคี พร้อมจะเสียสละ เลือดเนื้อ

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาค2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกและพบปะทหารใหม ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสกลนคร
.
แม่ทัพภาค 2 กล่าวชื่นชมและยินดีกับทหารใหม่ในการที่มีโอกาสมารับใช้ชาติด้วยการเป็นทหาร และขอให้ผ่านการฝึกเบื้องต้นได้ทุกนาย เพื่อที่จะพัฒนาสู่ความเป็นทหารอาชีพ และปฏิบัติภารกิจทางทหาร และการช่วยเหลือประชาชนร่วมกันกับทหารประจำการในโอกาสต่อไป

และเน้นย้ำผู้บังคับหน่วยตามลำดับชั้น ต้องให้ความสำคัญกับการฝึก หมุนเวียนมาตรวจเยี่ยมดูแลทหารใหม่ สร้างขวัญกำลังใจ และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก และครูทหารใหม่ ถือเป็นเป็นกำลังสำคัญ ในการหล่อหลอมกล่อมเกลาให้ทหารใหม่ แปรสภาพจากบุคคลพลเรือนเป็น”ทหารอาชีพ” มีระเบียบวินัย ความกล้าหาญ รู้รัก สามัคคี พร้อมจะเสียสละ เลือดเนื้อ และชีวิตในการรับใช้ชาติบ้านเมืองตลอดห้วงระยะเวลาประจำการ
.
ทหารเข้ากองประจำการ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2มี ทหารใหม่รายงานเข้ากองอย่างพร้อมเพรียงทุกพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 2 โดยมียอดส่งเข้าหน่วยทหารบก และส่งช่วยทหารเรือ ทหารอากาศ รวม 10,967 คน มารายงานตัว 10,693 คน ขาด 274 คน และยังคงมีส่วนที่เหลือในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ส่งเข้าหน่วยทหารบกอีก 9,104 คน
.
สำหรับทั้ง 56 หน่วยฝึกของกองทัพภาคที่ 2 ได้“จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่” โดยให้ญาติและครอบครัวทหารใหม่ได้ร่วมสังเกตการณ์การส่งทหารเข้าหน่วย และได้เห็นกรรมวิธีการรับทหารใหม่ในทุกขั้นตอนที่หน่วยฝึกทหารใหม่ และทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ ความพร้อมของสถานที่ บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก การดูแลทางด้านสุขภาพ แนวทางการฝึก และสิทธิสวัสดิการอย่างครบถ้วน จึงทำให้ญาติทหารใหม่มีความสบายใจ ไม่เป็นห่วง และเชื่อมั่นว่ากองทัพจะทำให้ทหารใหม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น

error: Content is protected !!