วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

“บิ๊กหลอด”ต้อนรับทหารเกณฑ์ผลัด 2 เข้า ค่ายสุรสีห์ พาญาติเยี่ยมชมหน่วย ขอให้มั่นใจจะดูแล อย่างดีที่สุด

02 พ.ย. 2018
230

 

“บิ๊กหลอด” พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ต้อนรับทหารใหม่ผลัด 2 ที่มารายงานตัวเข้าประจำการ ณ ภายใน กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์

และทักทายทหารใหม่และญาติ พร้อมให้ความมั่นใจว่า ทุกหน่วยทหารจะให้การดูแลทหารใหม่ หรือ ทหารเกณฑ์ ผลัด 2 อย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายให้ทุกหน่วยฝึกทหารใหม่ให้เป็น “ทหารต้นแบบ ในอนาคต” มีระเบียบวินัย พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาประจำการในหน่วยทหาร จึงให้หน่วยทหารจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ตั้งแต่วันแรกที่ทหารใหม่มารายงานตัวเข้ารับราชการทหาร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบก ที่จะให้การดูแลสมาชิกใหม่ในทุกด้านอย่างดีที่สุด

โดยญาติและครอบครัว จะได้ร่วมสังเกตการณ์ เห็นกรรมวิธีทหารใหม่ในทุกขั้นตอน และเป็นครั้งแรก ที่เปิดให้ญาติและผู้ปกครอง ได้เข้าชมที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง สถานที่ออกกำลังกาย ระบบการรักษาพยาบาล อย่างละเอียด

พร้อมอธิบายกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม รวมทั้ง สิทธิและสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวทหารใหม่ ตลอดจนขอให้ญาติของทหารใหม่มั่นใจว่า กองทัพบกจะดูแลบุตรของท่านให้ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด

สำหรับกองพลทหารราบที่ 9 ถือเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งในปีนี้จะมีทหารกองประจำการประจำปี 2561 ผลัดที่ 2 สังกัดกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว จันทบุรี จ.อุดรธานี หนองคาย สุรินทร์และ ศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,061 นาย

error: Content is protected !!