วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

น้องชายแท้ๆ”ของครูฝึกเอง

02 พ.ย. 2018
263

“ผบ.สูงสุด”สั่งดูแล “ทหารใหม่”ให้ อบอุ่นเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ชี้ เป็นสุภาพบุรุษในเครื่องแบบได้ เป็นชายชาติทหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่แห่งเกียรติยศ

พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษก กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัด2/61 ที่เข้าประจำการ ในส่วนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและสำนักกองบัญชาการฯ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

โดยแจ้งให้ทหารใหม่ทุกนายได้ทราบว่า พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้สั่งการให้ ดูแลพลทหารใหม่ที่เข้าประจำการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ผลัดที่ 2/2561 ในทุกด้าน

ทั้ง สิทธิกำลังพล ,เงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง, เงินเพิ่มการครองชีพ รวมทั้งสิทธิสวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใช้ส่วนตัว ควบคู่กับการดูแลความเป็นอยู่ตลอดระยะเวลาที่ประจำการในกองบัญชาการกองทัพไทย

โดยพลเอก พรพิพัฒน์ เน้นย้ำให้ชุดครูฝึกทหารใหม่จะต้องปฏิบัติต่อทหารใหม่เสมือนเป็น “น้องชายแท้ๆ”ของครูฝึกเอง เพื่อให้ทหารใหม่เกิดความรู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ว่ากองทัพมีความตั้งใจและมีความพร้อมในการดูแลทหารใหม่ที่เข้าประจำการเป็นอย่างดี

โดยต้องมีการกำหนดมาตรฐานการฝึกให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับทหารใหม่ที่จะต้องค่อยๆปรับตัวจากบุคคลพลเรือน เพื่อให้สามารถเป็นสุภาพบุรุษในเครื่องแบบได้อย่างเต็มภาคภูมิ เป็นชายชาติทหารเพื่อปฏิบัติหน้าที่แห่งเกียรติยศเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องทหาร เพื่อมุ่งสู่การเป็นกำลังที่สำคัญของกองทัพในการดูแลประเทศชาติและประชาชนต่อไป

error: Content is protected !!