วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

แจง package ทบ. option เพียบ!!

02 พ.ย. 2018
210

กองทัพบก แถลงแจง ไม่ควรเทียบราคา ฮ. AW 139 ที่ใช้ทางทหารMilitary Type กับ ฮ. พลเรือนCivilian Typeเพราะ ขีดความสามารถ และอุปกรณ์แตกต่างกัน ยัน ทบ.ซื้อ ด้วยราคาที่เหมาะสม แถมแพคเก็จ สนับสนุนชิ้นส่วนซ่อมและการบำรุงรักษาจาก 2 ปี เป็น 4 ปี

ตามที่มีบุคคลออกมากล่าวถึงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ตระกูล AW ของกองทัพบก โดยนำไปเปรียบเทียบกับเฮลิคอปเตอร์ที่ประสบอุบัติเหตุ ในประเด็นราคาของอากาศยาน นั้น

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. ระบุว่า เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจมองได้ว่า เป็นการกล่าวหากองทัพบก

อีกทั้ง ดูเป็นการ ไม่น่าจะเหมาะสม ที่นำเอาเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต มาเชื่อมโยงกับการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบก

ในข้อเท็จจริง กองทัพบกได้ดำเนินการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ AW139 และเฮลิคอปเตอร์ AW149 ตามความจำเป็นของภารกิจ ผ่านขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดหา ตามระเบียบของทางราชการ และอากาศยานยังคงสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติ

ขอเรียนว่า เฮลิคอปเตอร์ AW139 และ เฮลิคอปเตอร์ AW149 ของกองทัพบก ไม่สามารถนำอากาศยานทั้ง 2 ประเภท ไปเปรียบเทียบกับเฮลิคอปเตอร์ AW169 ที่ประสบอุบัติเหตุตามที่เป็นข่าวได้ โดยเฉพาะในเรื่องราคา เพราะมีองค์ประกอบของเฮลิคอปเตอร์แตกต่างกัน ทั้งด้านขนาดของอากาศยาน ขนาดเครื่องยนต์ เพดานบิน น้ำหนักบรรทุก ความเร็วในการบิน ระบบนำทาง ระบบรักษาความปลอดภัย ที่นั่งนักบิน จำนวนนักบินและผู้โดยสาร ระยะเวลาและระยะทางการบินสูงสุด อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เป็นต้น อีกทั้ง คุณลักษณะในการนำไปใช้งานก็แตกต่างกันเฮลิคอปเตอร์ AW139 และ AW149 ของกองทัพบก ที่กองทัพบกนำมาประจำการนั้น เพื่อใช้ในปฏิบัติการทางการทหาร (Military Type)

ซึ่งมีความแตกต่างกับ AW169 ที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่ามาก และบริษัทผู้ผลิต ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคพลเรือน (Civilian Type)

ทั้งนี้ ด้วยขนาดขีดความสามารถ และอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นต่อการใช้ปฏิบัติภารกิจทางทหารแตกต่างกัน ตามที่ได้ชี้แจงในขั้นต้น ทำให้เฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ในภารกิจทางทหารมีราคาแตกต่างกับเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป

ทั้งนี้ในปี 2557 กองทัพบกได้จัดหาเฮลิคอปเตอร์ AW139 สำหรับภารกิจบุคคลสำคัญ โดยมีการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นแบบ Total Package ประกอบด้วยการปรับปรุงแผนที่เดินอากาศ เครื่องมือพิเศษสำหรับซ่อมระบบใบพัด การเพิ่มระบบการบินอัตโนมัติ และหลักสูตรการอบรมนักบินและช่างเพิ่มเติม เป็นต้น

การจัดซื้อแบบ Total Package ในครั้งนี้ได้เพิ่มระยะเวลาของการสนับสนุนชิ้นส่วนซ่อมและการบำรุงรักษาจาก 2 ปี เป็น 4 ปี อีกด้วย ทำให้ราคาในการจัดซื้อในครั้งนี้แตกต่างกับการจัดซื้อที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกทุกครั้งจะรวมถึงการฝึกนักบินและช่าง ชิ้นส่วนซ่อมควบคู่ เครื่องมือซ่อมบำรุง บริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วย เพื่อให้สามารถคงสภาพของอากาศยาน พร้อมปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้มีราคาการจัดซื้อแตกต่างกับการจัดซื้อเฉพาะเครื่องเปล่า

กรณีการเปรียบเทียบราคา ด้วยการนำเอาวงเงิน งบประมาณของโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ แล้วมาหารแบ่งเป็นจำนวนลำ แล้วระบุว่าเป็นราคาของเฮลิคอปเตอร์นั้น ดูจะเป็นลักษณะข้อมูลที่หยาบเกินไป ทำให้ข้อเท็จจริงผิดจากความจริงไปมาก

อีกทั้ง การนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนั้น หากเป็นช่องทางที่เป็นไปตามกลไกการตรวจสอบของภาครัฐ กองทัพบกก็พร้อมที่จะให้ข้อเท็จจริง

และขอยืนยันในกระบวนการจัดซื้อจัดหาอากาศยานที่ได้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ตามระเบียบและกฎหมาย ยึดประโยชน์สูงสุดในเรื่องความคุ้มค่าของการใช้งานเป็นสำคัญ

error: Content is protected !!