วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

นทพ.รุดช่วยชาวน่าน หลังเหตุดินถล่ม

01 พ.ย. 2018
283

บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพลและเครื่องจักรกล ดำเนินการปรับปรุงทางคมนาคม บ.สกาด ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน เพื่อสนับสนุน อปท. ในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการพังทลายของคันดินกั้นภูเขา และพื้นผิวทางที่ถูกน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะผิวถนนจนเกิดความเสียหายหนัก

error: Content is protected !!