วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

Handy Mandy นทพ…

31 ต.ค. 2018
285

8 ชุดซ่อมเคลื่อนที่ ทหารพัฒนา ลงพื้นที่ ซ่อมทุกอย่าง ให้หน่วยภาคสนาม “เสธ.ปิ่น”ย้ำ ออกนอกหน่วย ต้องยึดระเบียบวินัยเคร่งครัด

“เสธ.ปิ่น” พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) ปล่อยชุดซ่อมเคลื่อนที่ กองซ่อมบำรุง (กซบร.) สสน.นทพ. ออกปฏิบัติงาน ภาคสนาม จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 25 วัน/เดือน เพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล ขั้น 3-4 ให้กับหน่วยงานสนาม ของ นทพ.

โดยให้ใช้ขีดความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยรับการสนับสนุน

รวมทั้งเน้นย้ำให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบ แบบธรรมเนียมทหาร อย่าฝเคร่งครัด

error: Content is protected !!