วันพุธ, 22 กันยายน 2564

เพื่อนนนนนน

 

“บิ๊กกบ” ชม”บิ๊กลือ” เป็น ผู้นำที่มีบุคลิกลักษณะทหารดีเยี่ยม ขอเชื่อมั่น จะไม่นำพากองทัพเรือ ไปในทางที่เสียหายอย่างเด็ดขาด

“ บิ๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด. กระชับมือ ขอบคุณ บิ๊กลือ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. เพื่อน ตท.18 ที่ต้อนรับ การมาตรวจเยี่ยม ทร. อย่างสมเกียรติ และอบอุ่น

โดย ขอให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของ พลเรือเอก ลือชัย ทุกคนมั่นใจและยึดถือท่านเป็นแบบอย่าง ที่จะไม่นำพากองทัพเรือไปในทางที่เสียหายอย่างเด็ดขาด

เนื่องจากท่านเป็นผู้นำที่มีบุคลิกลักษณะทหารดีเยี่ยม มีความจงรักภักดี เสียสละ กล้าหาญ ยึดมั่นในเกียรติยศของทหารเรือ

ท่านเป็นผู้ที่เข้าใจปณิธานของบรรพบุรุษชาวเรือ และค่านิยมกองทัพเรือ (SAIL) อย่างลึกซึ้ง ละเมียดละมัย คงเส้นคงวาและจะนำพากองทัพเรือให้เจริญก้าวหน้า เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและนานาชาติต่อไป

error: Content is protected !!